Жіночий алкоголізм - проблема, яка стає складною перешкодою на шляху до здорового та щасливого життя. Відомо багато побічних ефектів зловживання алкоголю на здоров'я жінки, на функції всіх органів та систем жіночого організму, а особливо на нейроендокринну систему, що призводить до порушень сну, дисбалансу рівня гормонів, репродуктивних дисфункціям, порушенням психоемоційного стану жінки. Слід пам'ятати що всі ці зміни ведуть до фізіологічного погіршання самопочуття жінки, негативних змін її характеру, соціальних та сімейних конфліктів.

Але важливо пам'ятати, що вихід є! Подолати залежність від алкоголю цілком можливо! І це доказано на позитивних результатах лікування в медичному центрі "Іммуніт"! Жіночий алкоголізм лікується при професійній медичній та психологічній допомозі, яку залежна людина може отримати в медичному центрі "Іммуніт" та подолати це випробування. ??

? Жіночий алкоголізм це стан, при якому жінка стає залежною від алкоголю та неспроможна контролювати його споживання. Це може призвести до проблем зі здоров'ям, відносинами, роботою та загальною якістю життя.

? Ознаки жіночого алкоголізму:

- Збільшене бажання випити.

- Непритомний стан або амнезія після вживання алкоголю.

- Відмова від соціальних подій та занять на користь пиття.

- Відчуття страху або тривоги без алкоголю

- Порушення сну без алкогольної дози.

- Занепокоєння відносинами з рідними та друзями через пиття.

?Наш медичний центр пропонує індивідуальний підхід та авторські методики до лікування жіночого алкоголізму. Досвідченими лікарями проводиться якісна детоксикація організму, діагностика функціонального стану нервової системи, відновлення всіх функціональних систем організму. Наша команда спеціалістів включає в себе психологів, психотерапевтів та медичних фахівців, які мають багаторічний досвід у цій галузі. Ми пропонуємо комплексний підхід до проблеми, що включає медикаментозну терапію, фізіотерапію (фотобіостимуляцію, транскраніальну стимуляцію мозку, магніто-лазерну терапію), лікувальний масаж, рефлексотерапію ,голкотерапію, психотерапію, індивідуальні та групові консультації, противорецедивні методи за бажанням пацієнтки як психологічні, так і фармакологічні ( алкоблокади/ кодировки).

? Якщо Ви або Ваші близькі стикаються з жіночим алкоголізмом, не соромтеся звертатися до нас. Ми готові надати Вам анонімну професійну підтримку та допомогу на кожному кроці до одужання. Грамотні схеми лікування, комфортні умови реабілітації, тепле і розуміюче відношення персоналу клініки, розміщення поблизу паркової зони допомагають справитись з проблемою, відновити нервову систему, сон та психіку в відносно короткі терміни!

Наша адреса:

? м. Одеса, Царське село, вулиця Слов'янська 1/19Б, район Таїрова

?+38 094 949-64-35

?+38 093 626 00 03

?+38 096 626 03 03

?+38 048 799 34

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Женский алкоголизм - проблема, которая стает сложным препятствием на пути к здоровой и счастливой жизни. Известно много побочных эффектов злоупотребления алкоголем на здоровье женщины, на функции всех органов и систем женского организма, а особенно на нейроэндокринную систему, что приводит к нарушениям сна, дисбалансу уровня гормонов, репродуктивным дисфункциям, нарушениям психоэмоционального состояния женщины. Следует помнить, что все эти изменения ведут к физиологическому ухудшению самочувствия женщины, негативным изменениям ее характера

социальным и семейным конфликтам.

Но важно помнить, что выход есть! Преодолеть зависимость от алкоголя вполне возможно! И это доказано на положительных результатах лечения в медицинском центре "Иммунит"! Женский алкоголизм лечится при профессиональной медицинской и психологической помощи, которую зависимый человек может получить в медицинском центре "Иммунит" и преодолеть это испытание. ??

? Женский алкоголизм это состояние, при котором женщина становится зависимой от алкоголя и не может контролировать его потребление. Это может привести к проблемам со здоровьем, отношениями, работой и общим качеством жизни.

? Признаки женского алкоголизма:

- Увеличенное желание выпить.

- Обморочное состояние или амнезия после употребления алкоголя.

- отказ от социальных событий и занятий в пользу питья.

- Чувство страха или тревоги без алкоголя.

- Нарушения сна без рюмки алкогольного напитка.

- Беспокойство отношениями с родными и друзьями из-за питья.

?Наш медицинский центр предлагает индивидуальный подход и авторские методики для лечения женского алкоголизма. Опытными врачами производится качественная детоксикация организма, диагностика функционального состояния нервной системы, восстановление всех функциональных систем организма. Наша команда специалистов включает психологов, психотерапевтов и медицинских специалистов, которые имеют многолетний опыт в этой области. Мы предлагаем комплексный подход к проблеме, включающий медикаментозную терапию, физиотерапию ( фотобиостимуляцию, транскраниальную стимуляцию мозга, магнито-лазерную терапию, лечебный массаж, иглотерапию, психотерапию, индивидуальные и групповые консультации, противорецедивные методы по желанию пациентки как психологические, так и фармакологические (алкоблокады/кодировки).

? Если Вы или Ваши близкие сталкиваются с женским алкоголизмом, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы готовы оказать Вам анонимную и профессиональную поддержку и помощь на каждом шагу к выздоровлению. Грамотные схемы лечения, комфортные условия реабилитации, теплое и понимающее отношение персонала клиники, расположение вблизи парковой зоны помогают справиться с проблемой, восстановить нервную систему, сон и психику в относительно короткие сроки!

Наш адрес:

? г. Одесса, Царское село, улица Славянская 1/19Б, район Таирова

?+38 094 949-64-35

?+38 093 626 00 03

?+38 096 626 03 03

?+38 048 799 34 35